Kúpte si s.r.o. a podnikajte okamžite

Každý, kto potrebuje poradiť ako obísť zdĺhavé a zložité procesy pri začínaní s podnikaním, sa môže obrátiť na spoločnosti, ktoré nájde na internetových stránkach a ktoré sa online venujú predaju firiem registrovaných k plateniu DPH. Spoločnosti s už prideleným IČ DPH vznikli iba za účelom ich ďalšieho predaja a sú bez histórie, teda nemajú za sebou ešte žiadnu činnosť. Záujemca môže predaj sro platca dph cena so spoločnosťou, ktorá už je platcom DPH, začať okamžite podnikať, čím predíde častokrát zdĺhavým a veľmi zložitým procesom, ktoré so sebou registrácia k DPH prináša. Momentálne sú na predaj k dispozícii slovenské, české, maďarské, či európske spoločnosti a tiež ADZ, teda Agentúra dočasného zamestnávania.

podnikateľ, vesta

Ready-made spoločnosti majú svoje výhody:

-nie je potrebné splácať základné imanie vo výške 5000,-eur

-spoločnosť už má pridelené IČO a DIČ, teda je registrovaná na platenie DPH

-okamžite je možný jej prevod

-s.r.o. môže po podpísaní zmlúv o prevode OP začať okamžite fungovať

-je tu garancia, že spoločnosť je bez záväzkov

-virtuálne sídlo je k dispozícii na tri mesiace zadarmo

-všetky dokumenty vyhotovuje advokát

Za s.r.o. však pri kúpe treba zaplatiť, jej cena je konečná a je v nej zahrnuté:

-zakladateľská listina/spoločenská zmluva

-zmena konateľa, spoločníka, obchodného mena či sídla

-zmluva o prevode obchodného podielu

-vzor podpisu jej konateľa

-súhlas vlastníka nehnuteľnosti, kde má byť umiestnené sídlo firmy

-zúženie alebo rozšírenie predmetov podnikania

-poplatky za zápisy zmien v OR

plán, kalkulačka, graf

Potenciálny záujemca o podnikanie sa tak nemusí svojho zámeru vzdať len kvôli obavám zo zdĺhavého vybavovania v jeho začiatkoch, ale môže sa obrátiť na profesionálov, ktorí mu ponúknu riešenie v podobe odkúpenia ready-made spločnosti, s ktorou už nebude mať nijaké starosti a môže okamžite začať podnikať. Vyhne sa splácaniu základného imania, má už pridelené IĆO a DIČ a pomôžu mu aj s ostatnými službami, aby sa jeho nové podnikanie mohlo okamžite rozbehnúť.