Veci ktoré zaujímajú mužov na ženách viac ako ich vzhľad


Neviem, či vie niekto celkom presne zovšeobecniť pohľad muža na ženu ako :


  • Priateľku

  • Partnerku

  • Milenku

  • Matku

staří lidé


 Zrejme sa to asi ani nedá, bolo by to len a len  na základe štatistických údajov vydedukované pravdepodobnostné pole výskytu jednotlivých uhlov pohľadu a ich“ dielčich  prienikových“ klastrov.

Človek ale nie je štatistický ukazovateľ. Je to individualita rôznorodejšia ako čokoľvek iné na tomto svete.

 Sledovaním mužského pohlavia, ale aj napriek tomu  zistíme, že muži– -či už si to chcú, alebo nechcú priznať- často hľadajú  v partnerkách matku. Tento pohľad je ale opäť dvojaký :


  • Matku svojich budúcich detí

  • matku v zmysle  pokračovania materského vzťahu k nemu


  Muž je vlastne veľkým dieťaťom, ktoré aj v partnerke hľadá matku pre seba.  Zaiste sú rôzne formy  a stupne tejto potreby , ktoré závisia od


  • psychickej sily jedinca

  • detstva

  • vzťahu k vlastnej matke


Zaujímavé je, že nie iba absencia  matky pri výchove v detskom veku vyvolá potrebu  hľadať ju v iných ženách. Aj prehnaná mamičkovská  opatera vedie k tejto závislosti  a k potrebe hľadania náhradnej matky.

Ak je rodina vyvážená a vzor matky a otca v nej sú na rovnakej hodnote vplyvu na jedinca, potom aj miera hľadania matky v budúcej  partnerke sa zúži iba na termín: matka mojich budúcich detí. Tento pohľad je prirodzene najsprávnejším ale nie väčšinovým.

manželé


Pri rozvodových konaniach práve nevyvážený vzťah  muža k matke prenesený do vzťahu  je príčinou  pádu manželstva. Ženy nechcú byť matkami svojich manželov !

Na tomto nesprávnom faktore, ktorý sa vnesie do  manželského vzťahu ,preto skončilo nie jedno  manželstvo.

Pri výbere partnera by sa nemal podceňovať teda jeho vzťah k vlastnej matke. Je určujúcim faktorom vývoja vzťahov a nedá sa zmeniť, ovplyvniť. Je už roky vybudovaný. Iba naivná žena si môže myslieť, že to zmení.

Veci ktoré zaujímajú mužov na ženách viac ako ich vzhľad
3 (60%)1