SEO: Čo sú to onpage faktory?

Ak ste vlastníkom internetovej stránky a záleží vám na jej návštevnosti a viditeľnosti, určite ste sa museli stretnúť s pojmom SEO (Search Engine Optimization).seo optimalizace.jpg

  • Tento pojem môžeme preložiť ako optimalizácia pre vyhľadávače, respektíve chápeme pod tým optimalizáciu vašej stránky pre internetové vyhľadávače, akými sú Google, Seznam či iné.

A pokiaľ ste s touto charakteristikou z určitého smeru oboznámení určite viete, že ide o skutočne najefektívnejšiu cestu, ako svoj web zviditeľniť a starať sa o jeho vysokú a rastúcu návštevnosť, ktorá je vlastne pre váš web kľúčová.
Pokiaľ ale túto optimalizáciu nevykonávate vy osobne (čo by bolo pri všetkej úcte náročné), možno vás bude zaujímať, že pod popularitu a návštevnosť stránky sa podpisuje množstvo onpage ako aj offpage seo faktorov.
Ide o naozaj obšírnu tematiku a veľa odborných seo nástrojov, preto sa v tomto článku zameriame konkrétne „iba“ na onpage faktory a aj to len v podobe ich stručného a pomerne laického opisu.
Technické nástroje musia zabezpečiť kódovanie a naprogramovanie webovej stránky do formy, aby ju internetové vyhľadávače vlastne pochopili a dokázali tak s ňou čo najlepšie pracovať. Pri procese sa tak musia dodržiavať isté pravidlá, respektíve pravidlá prístupnosti.seo.jpg
Obsah stránky, respektíve obsahová časť musí byť predovšetkým kvalitná, a to vrátane copywritingu, k čomu treba takisto spomenúť voľbu vhodných kľúčových slov s maximálnym efektom pri vyhľadávaní. Vo veľkej miere tak ide najmä o efektívnu textovú formu a rozmiestnenie kľúčových slov.
Informovanosťa jej architektúra je takisto dôležitou súčasťou optimalizácie, ktorá ma za úlohu riešiť a zahrnúť do obsahu konkrétne témy, aké vychádzajú z rozboru kľúčových slov a starať sa o celkové prevedenie štruktúry, takisto navigácie.
Celý proces optimalizácie je však o niečo konkrétnejší a využíva priame postupy.