Malý, no užitočný

 Či už ide o naše smartphony, počítače alebo televíziu prikladáme im vysokú pozornosť v našich každodenných životoch. No počuli ste už o malom LoRa module? Má veľký potenciál využitia a jeho flexibilita je značná.
LoRa modulje nová rádiová technológia, ktorá zabezpečuje komunikáciu na väčšie vzdialenosti, vďaka veľmi silným signálom. Teória hovorí o stovkách kilometrov , no v praxi je normálnych 40 kilometrov na otvorenom priestranstve.

elektronika
 
Táto technológia sa stáva súčasťou experimentov uskutočňovanými napríklad NASA alebo ESA. S amatérskymi skúsenosťami sa s ňou dá veľmi jednoducho pracovať a vo výsledku poskytuje kvalitné informácie. Napríklad pri vypustení rádiovej sondy do stratosféry sa obojsmernou komunikáciou dozvieme údaje o tlaku, teplote alebo vlhkosti v stratosfére.  Spojením takéhoto modulu s počítačom je možná vzájomná komunikácia a rýchlosť spätnej väzby v podobe už spomínaných údajov.
 
Zaradením LoRa modulu do bežného života poskytuje užitočné, až nevyhnutné privilégia. Nachádza sa napríklad v senzoroch na parkoviskách,  v obytných zónach poskytuje detekciu pred záplavami alebo včasné varovanie pred vzniknutým požiarom. Tento modul taktiež zabezpečuje samootváranie dverí  v nákupných centrách alebo v budovách rôznych služieb.

Budúcnosť v oblakoch

Jeho veľkou výhodou je taktiež cena. Za pomerne lacné poskytnutie takýchto služieb, by si táto technológia zaslúžila viac pozornosti. A preto v súčasnosti existujú vízie podobných modulov, ktoré by v budúcnosti mohli byť umiestnené na miesta zlého prístupu a nekvalitného internetového, či GPS pokrytia. Ide o oblasti postihnuté napríklad prírodnými katastrofami, vysokohorské oblasti alebo oblasti vzdušného priestoru. Slúžili by na vyhľadávanie osôb, lodí, lietadiel, prípadne predmetov stratených v ťažko prístupnom teréne.

obloha
 
Technológie sa neustále vyvíjajú a napredujú, a preto musíme veriť v ich dobro a budúce použitie ich výhod nám môže priniesť vyššiu kvalitu našich životov.