Energetický certifikát

Energetický certifikát je pojem, ktorý je možno neznámi. No dnes sa bez neho nezaobíde každý vlastník nehnuteľnosti. Čo to vlastne je? Zákonom ktorý prišiel do platnosti ešte v roku 2008 vniesol do povedomia nový pojem – energetický certifikát. Po ďalších aktualizáciách a zmenách v oblasti energeticky a ekológie sa stal akýmsi dokladom kvality bývania a narábania s energiami. Keďže dnes si bez tohto certifikátu nevybavíte ani hypotéku ani neskolaudujete svoju nehnuteľnosť, je na mieste zvyšovať povedomie o tejto povinnosti, ktorá nás sprevádza v rôznych životných situáciách. Takže pozrime sa na to, čo to Energetický certifikát je. Energetický certifikát predstavuje dokument, ktorý je vyhotovený na základe šetrenia a spracovania údajov z nehnuteľnosti.

energetický certifikát pre efektívne využite energie

Tento pojednáva o efektivite hospodárenia s energiami v danej budove. Na základe toho, aký štandard spĺňa nehnuteľnosť je zaradená do rôznych skupín. Tie sú definované na stupnici A – G, pričom G je nevyhovujúci a A je žiadaný. Dokonca je žiadaná aj skupina A0 – bez nákladu energií. Na Slovensku pracuje viacero firiem, ktoré tieto informácie spracovávajú a vydávajú energetické certifikáty. Ak ste našli firmu ktorej ponuka sa,,prosto neodmieta,, a cena je výrazne nižšia, môže sa stať že vyhotovený certifikát bude spracovaný v nízkej kvalite a nemusí obstáť v banke či pri získavaní dotácií od štátu. Voľte preto overenú spoločnosť, ktorá sa vydávaniu certifikátov venuje už dlhší čas a má za sebou spokojných klientov.

ako ušetriť na energiách

Ak je nehnuteľnosť nedostačujúca a vy sa rozhodnete o zefektívnenie hospodárenia s energiami aspoň o 30%, vďaka energetickej certifikácii si môžete zažiadať o dotáciu na obnovu budov, ktorá je hojne využívaná. Treba teda zaradiť niektoré opatrenia do rekonštrukcie ako je fotovoltika, podlahové kúrenie, zateplenie obvodových múrov alebo strechy. Spadá sem aj výmena okien či dverí za kvalitnejšie a lepšie tesniace. Veľa prenajímateľov objektov možno ani netuší, ale pri prenajímaní nehnuteľností by mala byť taká nehnuteľnosť opatrená práve týmto certifikátom. V praxi to znamená ale, že pri akejkoľvek manipulácii s nehnuteľnosťou by ste sa mali vedieť platným energetickým certifikátom preukázať. Energetický certifikát Prešov – informujte sa o možnostiach energetickej certifikácie.